Beni tanımanızı istiyorum

Lisans eğitimimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2014 yılında ve yüksek lisansımı Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında tamamladım. Şuan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi alanında doktora eğitimime devam etmekteyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisiyim. Dijital Hemşire, Sağlık Atölyesi ve Sağlık Müzesi adında 3 sağlık platformu kurdum. VKV Sağlık Kuruluşları olan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde belirli bir süre görev yaptıktan sonra 2016 yılı sonu itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak 2 yıl süre ile akademik kadroda yer aldım. Şimdi ise Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum aynı zamanda sağlık ve eğitim alanında girişimimle ilgileniyorum.

İlgi Alanlarım:
Dijital Sağlık, Hayat Boyu Öğrenme, Sağlık Eğitimi, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Sağlığın Geliştirilmesi

Geniş Özgeçmişim

Araş. Gör. Taner Onay

Eğitim
Lisans / B.S – Hemşirelik Bölümü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2014
Lisans / B.S – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Anadolu Üniversitesi, 2016 – …
Yüksek Lisans / MSc – Hemşirelik, Koç Üniversitesi, 2017
Doktora / PhD – Tıp Eğitimi, Marmara Üniversitesi, 2018 – ..

Çalıştığım Yerler
VKV Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi
Spirohome
İstinye Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi

Eğitmeni Olduğun Alanlar
İlk Yardım Eğitimcisi – Sağlık Bakanlığı Onaylı
Sağlık ve Cinsel Sağlık Akran Eğitimcisi – YPEER
Hemşireler ve Ebeler İçin Blog Yazarlığı

Araştırma Alanlarım
Sağlık grafik taşarım çalışmaları
Sağlıkta mobil aplikayon arayüz geliştirme
Sağlık web site içerik geliştirme
Sağlık eğitimi ve farkındalığı
Tıp eğitimi
Yaratıcılık
Sağlıkta inovasyon
Hasta deneyimi uygulamaları
Dijital sağlık, (Tele sağlık, m-sağlık, e-sağlık, big data, veri madenciliği, giyilebilir teknoloji, sağlık blogları)

Verdiğim Dersler
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
İç Hastalıkları Hemşireliği
Sağlığın Yükseltilmesine Giriş
Acil ve İlk Yardım
Ebelikte Öğretim

Makaleler
Çetin B, Tosun A, Onay T. (2019) Multipl Skleroz’lu Bireylerin Sosyal Yaşam Kalitelerine Teknolojinin Etkisi
Demirtaş İ., Onay T., Günerigök F., (2019) Anatomi Öğrenmede Kullanılan Mobil Uygulamaların Değerlendirilmesi, Tıp Eğitimi Dünyası
Özen N., Onay T., (2019) Hastanede Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

Kitap ve Kitap Bölümleri:

Konferans Bildirileri
Onay T., Taymaz T., ‘İlaç Hatırlatıcı Mobil Uygulamaların Analizi’, Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 13-17 Nisan 2016
Sezgin H., Silahçılar A., Onay T. ‘Hemşirelik Lisans Programlarında Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitiminin Güncel Durumu’, 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Kıbrıs, 24 – 27 Mart 2016
Sayın A. S., Kuğuoğlu S., Onay T., ‘Hemşirelik Lisans Programında Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Çok Kültürlü Yeterlilik Algıları’ 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 21-24 Ekim 2017
Onay T., Sezgin H., ‘Yataklı Tedavi Kliniklerinde Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimine İlişkin Düşünceleri’ 2. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempzoyumu, Çanakkale, 10-12 Nisan 2014
Onay T.; Embel N., ‘Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı İçin Etik İlkeler’ Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, 11-12 Eylül 2017
Onay T., Dikeç G., Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Derste Akıllı Cep Telefonları İle Kullanılan Eğitim Teknolojisi Yöntemine Yönelik Düşünceleri: Pilot Çalışma, Çanakkale, 4-6 Nisan 2018

Yüksek Lisans ve Bitirme Tezleri
Mesleki Hemşirelik Blogu Kullanan Hemşire ve Hemşire Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi / 2017

Projeler ve Girişimler
Sağlık Okuryazarlığı Platformu – Kurucu, 2019
PatientToday – Kurucu, 2019
Spirohome – Hasta Deneyim Direktörü, Araştırıcı 2018
Sağlık Atölyesi – Kurucu, 2017
Sağlık Müzesi – Kurucu, 2016
Dijital Hemşire – Kurucu, 2015

Tasarımını Yaptığım Siteler
Yönetici Hemşireler Derneği – www.yohed.org.tr
İş Sağlığı Hemşireliği Derneği – www.ishemder.org.tr