Hakkımda

Hakkımda

Beni tanımanızı istiyorum.

Lisans eğitimimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2014 yılında ve yüksek lisansımı Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında tamamladım. Şuan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi alanında doktora eğitimime devam etmekteyim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisiyim. Dijital Hemşire, Sağlık Atölyesi ve Sağlık Müzesi adında 3 sağlık platformu kurdum. VKV Sağlık Kuruluşları olan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde belirli bir süre görev yaptıktan sonra 2016 yılı sonu itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak 2 yıl süre ile akademik kadroda yer aldım. Şimdi ise Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum aynı zamanda sağlık ve eğitim alanında girişimimle ilgileniyorum.

Araştırma Alanlarım:
Dijital Sağlık, Hayat Boyu Öğrenme, Sağlık Eğitimi, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Sağlığın Geliştirilmesi

Öğr. Gör. Taner Onay

Eğitim

Lisans / B.S – Hemşirelik Bölümü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2014

Lisans / B.S – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Anadolu Üniversitesi, 2016 – …

Yüksek Lisans / MSc – Hemşirelik, Koç Üniversitesi, 2017

Doktora / PhD – Tıp Eğitimi, Marmara Üniversitesi, 2018 – ..

Çalıştığım Yerler

VKV Amerikan Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi

İstinye Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

Eğitmeni Olduğun Alanlar

İlk Yardım Eğitimcisi – Sağlık Bakanlığı Onaylı

Sağlık ve Cinsel Sağlık Akran Eğitimcisi – YPEER

Hemşireler ve Ebeler İçin Blog Yazarlığı

Araştırma Alanlarım

Sağlık grafik taşarım çalışmaları

Sağlıkta mobil aplikayon arayüz geliştirme

Sağlık web site içerik geliştirme

Sağlık eğitimi ve farkındalığı

Tıp eğitimi

Yaratıcılık

Sağlıkta inovasyon

Hasta deneyimi uygulamaları

Dijital sağlık, (Tele sağlık, m-sağlık, e-sağlık, big data, veri madenciliği, giyilebilir teknoloji, sağlık blogları)

Verdiğim Dersler

Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar

Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

İç Hastalıkları Hemşireliği

Sağlığın Yükseltilmesine Giriş

Acil ve İlk Yardım

Ebelikte Öğretim

 

Makaleler:

.

 

Kitap ve Kitap Bölümleri:

Konferans Bildirileri

Onay T., Taymaz T., ‘İlaç Hatırlatıcı Mobil Uygulamaların Analizi’, Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 13-17 Nisan 2016

Sezgin H., Silahçılar A., Onay T. ‘Hemşirelik Lisans Programlarında Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitiminin Güncel Durumu’, 7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Kıbrıs, 24 – 27 Mart 2016

Sayın A. S., Kuğuoğlu S., Onay T., ‘Hemşirelik Lisans Programında Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Çok Kültürlü Yeterlilik Algıları’ 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik  Kongresi, Şanlıurfa, 21-24 Ekim 2017

Onay T., Sezgin H., ‘Yataklı Tedavi Kliniklerinde Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimine İlişkin Düşünceleri’ 2. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempzoyumu, Çanakkale, 10-12 Nisan 2014

Onay T.; Embel N., ‘Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı İçin Etik İlkeler’ Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, 11-12 Eylül 2017

Onay T., Dikeç G., Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Derste Akıllı Cep Telefonları İle Kullanılan Eğitim Teknolojisi Yöntemine Yönelik Düşünceleri: Pilot Çalışma, Çanakkale, 4-6 Nisan 2018

Yüksek Lisans ve Bitirme Tezleri

Mesleki Hemşirelik Blogu Kullanan Hemşire ve Hemşire Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi / 2017

Projeler ve Girişimler

Spirohome – Hasta Deneyim Direktörü, Araştırıcı 2018

Sağlık Atölyesi – Kurucu, 2017

Sağlık Müzesi Kurucu – 2016

Dijital Hemşire – 2015

Sevdiğim Sözler

Mustafa Kemal Atatürk

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Paulo Coelho

İnsanlar her şeyden, herkesten kaçabilirler, ama; hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz.

Steve Jobs

Nitelik, nicelikten daha önemlidir.

Goethe

Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.

Alvin Toffler

21.Yüzyıl cahilleri,okuma yazma bilmeyenler değil,yanlış öğrendiklerini unutamayan,yeniden öğrenmeye,değişime ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır!

Çalıştığım Yerler